Storcon är ett konvent med östasiatisk populärkultur som tema. Det är konventet för dig som gillar att ha något att göra. Vi erbjuder många roliga aktiviteter, intressanta föreläsningar och inspirerande workshops.

Storcon är det mysiga konventet med många små rum och en grönskande utemiljö.

Vi är det trygga konventet med sovmöjligheter på plats, stark vuxennärvaro och tillgång till delegerad sjuksköterska och professionella krishanterare.

Huvudarrangör är Storvreta fritidsgård, Uppsala kommun och medarrangör är Vattholma pastorat, Svenska kyrkan.